Kancelaria Radców Prawnych

Tworzymy zespół doświadczonych radców prawnych, którego nadrzędnym celem jest zapewnienie naszym Klientom profesjonalnej pomocy i ochrony prawnej. Zaangażowanie, doświadczenie i wiedza merytoryczna pozwalają na przedstawianie naszym Klientom skutecznych rozwiązań. Eliminujemy problemy prawne i doradzamy, jak uniknąć ich w przyszłości..

Pomoc prawna

Specjalizujemy się w doradztwie prawnym w następujących gałęziach prawa:

 • prawo ochrony danych osobowych
 • prawo gospodarcze i handlowe
 • prawo ubezpieczeniowe
 • prawo zamówień publicznych
 • prawo korporacyjne
 • prawo cywilne

Proponujemy stałą współpracę lub pomoc doraźną. Doradzamy bezpieczne rozwiązania prawne.

W ramach pomocy prawnej nasi Klienci mogą oczekiwać kompleksowej ochrony w zakresie:

 • analizy otoczenia prawnego biznesu
 • analizy zawieranych umów handlowych
 • uczestniczenia w negocjacjach i sporach z kontrahentami
 • pomocy przy zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej
 • prowadzenia obsługi korporacyjnej i przekształceń spółek handlowych
 • dopasowanych produktów ubezpieczeniowych i zabezpieczeń
 • pomocy w sprawach pracowniczych
 • windykacji należności

Ochrona Danych Osobowych

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obszarze ochrony danych osobowych. Naszym klientom dostarczamy adekwatne i optymalne rozwiązania pozwalające im działać w zgodności z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) oraz rekomendacjami polskich organów nadzoru. Nasze projekty wdrożeniowe obejmują:

 • przegląd i inwentaryzację danych osobowych oraz procesów przetwarzania danych
 • przygotowanie wzorów dokumentacji, umów, klauzul i rejestrów
 • przeprowadzenie oceny ryzyka
 • szkolenia pracowników
 • bieżącą pomoc w stosowaniu przepisów oraz w przypadku naruszeń i kontroli
 • wykonywanie funkcji Inspektora Ochrony Danych

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia z zakresu prawa i wybranych zagadnień z praktyki gospodarczej.

Mamy doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń z zakresu:

 • prawa cywilnego i handlowego
 • prawa wekslowego
 • prawa konsumenckiego
 • prawa ochrony danych osobowych
 • odpowiedzialności członków zarządu spółek handlowych
 • prawnych aspektów gwarancji ubezpieczeniowych
 • umów handlowych
 • sprzedaży przez Internet

Przygotowujemy szkolenia kierowane do poszczególnych grup odbiorów: wspólnicy spółek kapitałowych, członkowie zarządu jak pracownicy działów obsługi klienta, etc.

Postępowania sądowe – zastępstwa procesowe

Zapewniamy profesjonalną pomoc prawną w postępowaniach sądowych a także w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu spraw przed organami publicznymi takimi jak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Krajowa Izba Odwoławcza. Ważnym aspektem naszej działalności są również postępowania mediacyjne i polubowne.

Naszym celem są koncepcje i rozwiązania
Naszą siłą jest dialog i szacunek dla innych

Skontaktuj się z nami

Cennik

Wynagrodzenie za nasze usługi jest ustalane indywidualnie przed rozpoczęciem współpracy i zawsze jest uzależnione od rodzaju sprawy oraz kondycji finansowej przedsiębiorcy.
Zgodnie z zasadą transparentności, rozliczeń finansowych dokonujemy zawsze w oparciu o wspólne uzgodnienia..

PROPONUJEMY TRZY SPOSOBY ROZLICZANIA WYNAGRODZENIA:

ryczałtowy

Polegający na określeniu kwoty wynagrodzenia. Jest on stosowany w sprawach, w których z góry ustala się z Klientem zakres i termin wykonania zlecenia. Do spraw tego rodzaju należą m.in.: sporządzanie pism procesowych, opinii prawnych, udzielanie porad prawnych.

godzinowy

System ten jest stosowany przy stałej obsłudze prawnej oraz w sytuacjach w których nie można z góry określić terminu wykonania zlecenia. Wynagrodzenie ustala się poprzez przemnożenie ustalanej z Klientem stawki godzinowej przez czas poświęcony na wykonanie zlecenia.

mieszany

Stosowany przez Kancelarię w drodze indywidualnych negocjacji z Klientem. Polega na określeniu z góry stałego wynagrodzenia za określone czynności a w przypadku spraw przekraczających ( czasowo, bądź merytorycznie ) ustalone opłaty, naliczane jest dodatkowe wynagrodzenie zgodnie z systemem godzinowym.