O kancelarii brokerskiej

Kluczem do prawidłowej i pełnej obsługi klientów jest dokładne przeanalizowanie każdego przypadku w jakim wymagana lub potrzebna jest ochrona ubezpieczeniowa. Nie mniej istotne jest także zbudowanie indywidualnych relacji z klientem, gdyż tylko takie relacje tworzą podstawy długotrwałej współpracy. Jako doświadczony zespół zapewniamy naszym klientom profesjonalną ochronę ubezpieczeniową, przedstawiając propozycje skutecznych rozwiązań, eliminujących występujące problemy i pozwalających na uniknięcie ich w przyszłości. Wspomagamy przedsiębiorców poprzez: udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych, zapewnienie prawidłowej ochrony ubezpieczeniowej ( ubezpieczenia majątkowe ) oraz prowadzenie szkoleń z zakresu ubezpieczeń.

Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancje ubezpieczeniowe pozwalają na optymalizację finansów przedsiębiorstwa, dając jednocześnie doskonałą możliwość rozwoju firmy. Wpływają na poprawę płynności finansowej i bezpieczeństwo posiadanego majątku.

Proponujemy pomoc w uzyskaniu następujących gwarancji:

 • gwarancje zapłaty wadium
 • gwarancje należytego wykonania kontraktu
 • gwarancje usunięcia wad i usterek
 • gwarancje zwrotu zaliczki
 • ubezpieczenia należności (kredyty kupieckie)

Gwarancje ubezpieczeniowe są produktem specyficznym i często trudnym w realizacji. Jest to również dziedzina ubezpieczeń podlegająca ciągłym zmianom uzależnionym od wielu aspektów gospodarki rynkowej.

Wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie jest naszym niewątpliwym atutem.

Ubezpieczenia majątkowe

Działalność brokerska to przede wszystkim profesjonalna i merytoryczna obsługa w zakresie ubezpieczeń majątkowych.

Naszym niewątpliwym atutem jest specjalizacja w obsłudze Klienta który z racji prowadzonej działalności startuje w przetargach i jest zobligowany do dostarczenia polis ubezpieczeniowych na poniższe ryzyka:

 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności
 • ubezpieczenia ryzyk budowlano – montażowych (CAR)
 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pod kontrakt
 • ubezpieczenia maszyn i sprzętu

Naszym Klientom oferujemy również audyt ubezpieczeniowy, rozumiany jako identyfikacja posiadanych ubezpieczeń w odniesieniu do faktycznego zapotrzebowania na ubezpieczenia ze względu na rodzaj prowadzonej działalności. Audyt kończy się przedstawieniem pisemnych analiz i wniosków.

Na zlecenie Klientów tworzymy również indywidualne programy ubezpieczeniowe oraz wspomagamy i monitorujemy procesy likwidacji szkód, niezależnie od ryzyka w jakim szkody te wystąpiły.

Szkolenia

Na zlecenie naszych Klientów przygotowujemy i prowadzimy szkolenia wewnętrzne dla biznesu z zakresu ubezpieczeń. W naszej ofercie mamy szkolenia z następujących produktów ubezpieczeniowych:

 • OC z tytułu prowadzonej działalności
 • OC dedykowane pod konkretny kontrakt
 • Ubezpieczenie ryzyk budowlano – montażowych (CAR)
 • Ubezpieczenie sprzętu i maszyn
 • Gwarancje ubezpieczeniowe (aspekty prawne, techniczne i finansowe)

A także:

 • Tematykę szkód występujących podczas realizacji robót
 • Wybrane zagadnienia prawne dotyczące w/w produktów ubezpieczeniowych

Przygotowujemy szkolenia wewnętrzne kierowane do właścicieli firm, kadr kierowniczych, pracowników działów przygotowania i realizacji inwestycji, księgowych, inżynierów kontraktu i kierowników budów.

Naszym celem są koncepcje i rozwiązania
Naszą siłą jest dialog i szacunek dla innych

Skontaktuj się z nami